@article{Treffer_2006, title = {MEDPOL - Multimedialer Fallpool für problemorientiertes Lernen in der Medizin. }, author = {Treffer, Uwe and Herzau, Michael and Mille, Urte}, journal = {GMS Medizin, Bibliothek, Information}, number = {3}, pages = {0-0}, volume = {6}, year = {2006}, keywords = {Lernmanagementsystem (LMS) Problem Based Learning (PBL) E-Learning Medizinstudium Universitätsklinikum Jena Projekt „Multimedialer Fallpool für problemorientiertes Lernen in der Medizin (MEDPOL)“ Jena} }